లూయిస్ సిల్వర్‌స్టోన్ విజయం: రికార్డు సృష్టించిన బ్రిటిష్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్

లూయిస్ సిల్వర్‌స్టోన్ విజయం: రికార్డు సృష్టించిన బ్రిటిష్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్

స్వదేశీ సౌకర్యాలు

బ్రిటిష్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ లో లూయిస్ హామిల్టన్ తన తొమ్మిదవ విజయం సాధించి, ఒకే గ్రాండ్ ప్రిక్స్ లో అత్యధిక ఎఫ్1 విజయాలు సాధించిన రికార్డును సృష్టించారు. ఈ రికార్డును ముందుగా మైఖేల్ షూమాకర్ ఫ్రెంచ్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ లో మరియు లూయిస్ హంగేరియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ లో కలిగి ఉన్నారు.

సిల్వర్‌స్టోన్ సర్క్యూట్‌లో లూయిస్ తన తొమ్మిదవ విజయం సాధించి, ఒకే సర్క్యూట్‌లో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన రికార్డును కూడా సృష్టించారు.

ఇది సిల్వర్‌స్టోన్‌లో 15వ సారి లూయిస్ పోడియం పై నిలిచారు, ఒకే ఎఫ్1 సర్క్యూట్‌లో అత్యధిక పోడియం ఫినిష్‌లు సాధించిన రికార్డును విస్తరించారు.

లూయిస్ సిల్వర్‌స్టోన్‌లో 12 వరుస పోడియం ఫినిష్‌లను విస్తరించారు. హైబ్రిడ్ యుగం (2014 నుండి) లో ప్రతి ఎఫ్1 రేసులో లూయిస్ సిల్వర్‌స్టోన్‌లో పోడియం పై నిలిచారు. అందులో 11 బ్రిటిష్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్‌లు మరియు 2020లో 70వ వార్షికోత్సవ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ఉన్నాయి.

సుదీర్ఘ విజయాలు

లూయిస్ తన 104వ ఫార్ములా వన్ విజయం సాధించారు, 2021 సౌదీ అరేబియా గ్రాండ్ ప్రిక్స్ తర్వాత 945 రోజులకు ఇది అతని మొదటి విజయం.

లూయిస్ 39 సంవత్సరాలు 182 రోజులు వయసులో, ఆధునిక యుగంలో ఎఫ్1 రేస్ గెలిచిన అత్యంత వయస్కుడైన డ్రైవర్ అయ్యారు. 1994 ఆస్ట్రేలియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్‌లో 41 సంవత్సరాలు 97 రోజుల వయసులో నైజెల్ మాన్సెల్ విజయం సాధించిన తర్వాత అతను అత్యంత వయస్కుడైన విజేత.

300 గ్రాండ్ ప్రిక్స్‌లలో పాల్గొన్న తర్వాత ఫార్ములా వన్ రేస్ గెలిచిన మొదటి డ్రైవర్‌గా లూయిస్ నిలిచారు. ఇది అతని 344వ ప్రయత్నం.

లూయిస్ తొలి ఎఫ్1 విజయం మరియు అతని తాజా విజయం మధ్యకాలం కూడా ఒక రికార్డు. 2007 కెనడియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ నుండి 17 సంవత్సరాలు 1 నెల గడిచింది.

లూయిస్ ఫార్ములా వన్ చరిత్రలో కనీసం ఒక రేస్ గెలిచిన 16 వేర్వేరు సీజన్లలో విజయం సాధించిన మొదటి డ్రైవర్ అయ్యారు (2007-2021 & 2024). ఇది ఒక కొత్త రికార్డు మరియు మైఖేల్ షూమాకర్‌తో సమానంగా ఉన్న టై రికార్డును విరుగొట్టింది.

లూయిస్ యొక్క పోడియం ఎఫ్1లో 199వది, ఈ క్రీడలో అత్యధిక పోడియం రికార్డును విస్తరించారు.

లూయిస్ ఎఫ్1 గ్రాండ్ ప్రిక్స్‌లో పాయింట్లను ముగించిన 299వ సారి ఇది. తదుపరి హంగేరియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్‌లో లూయిస్ 300 గ్రాండ్ ప్రిక్స్ పాయింట్ల ముగింపులను సాధించిన మొదటి డ్రైవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

జట్టు విజయాలు

లూయిస్ యొక్క పోడియం మెర్సిడెస్‌తో ఎఫ్1లో 150వది. అదే జట్టుతో అత్యధిక పోడియం సాధించిన రికార్డును విస్తరించారు.

మెర్సిడెస్‌తో లూయిస్ యొక్క 83వ విజయం కూడా అదే జట్టుతో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన రికార్డును విస్తరించింది.

ఈ విజయం మెర్సిడెస్‌కి ఎఫ్1లో 127వది, 1954లో ఫ్రెంచ్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ రీమ్‌లో జరిగిన 70వ వార్షికోత్సవ వారాంతంలో వచ్చింది.

Share