మద్యం వ్యాపారుల పై దండించడం: దండిగా దరఖాస్తులు ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో మద్యం వ్యాపారులను తగ్గించడం.

మద్యం వ్యాపారుల పై దండించడం: దండిగా దరఖాస్తులు ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో మద్యం వ్యాపారులను తగ్గించడం.

మద్యం దుకాణాల పై దండిగా దరఖాస్తులు ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో మద్యం వ్యాపారుల పరిస్థితిని వ్యక్తంగా చూపడానికి వారు వేసే టెండర్ల సంఖ్య 1405 ఉంది. ఈ టెండర్లు నిజామాబాద్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో దాఖలయ్యాయి. టెండర్ల దాఖలగడువు ముగిసిన నాటి శుక్రవారం, ఈ టెండర్ల ప్రక్కన ముగిసిపోతున్నది.

ఇప్పటివరకు మొత్తం 3094 టెండర్లు నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో దాఖలయ్యాయి. ఈ వర్షం చివరి రోజు తర్వాత వచ్చిన టెండర్ల సంఖ్య అతి పెద్దది. ఉమ్మడి జిల్లాలో టెండర్లను దాఖలయ్యే సమయానికి అధికారులు కూడా పరికట్టాలని చూడాల్సి ఉంది.

నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో 960 దరఖాస్తులు దాఖలయ్యాయి. ఈ దరఖాస్తుల పై పొలిసు పరిశీలనలు చేపట్టినట్లు గమనించారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో వారీగా 445 దరఖాస్తులు దాఖలయ్యాయి. ఈ దరఖాస్తులు నేటితో ముగిసినట్లు పాల్గొన్నాయి. జిల్లాలోని అన్ని స్థానాలకు దరఖాస్తులు దాఖలయ్యాయి.

ఆధారంగా, మద్యం దుకాణాల పై ఉన్మాద ముఖ్యంగా పోలీసులు దండించడం తోనూ, ఉన్మాద మద్యాన్ని నియంత్రించడం ముఖ్యంగా ఉన్నది. వ్యాపారులు మద్యాన్ని పరిపూర్ణంగా నియంత్రించడానికి పోలీసులతో సహకరించాలని చెప్పారు. వారు కనబడ్డ టెండర్లను దాఖలు చేసుకోవడంలో వ్యాపారులను ఆహ్వానించారు. తదితర రూపాంతరాలు చేపట్టినట్లు తెలిపాయి.

దీనితోనే, పోలీసులు దరఖాస్తుల పరిశీలనలను చేపట్టినట్లు తెలిసారు. వ్యాపారుల సమర్పణకు గడువు ముగిందని అన్ని స్థానాలకు దరఖాస్తులు దాఖలయ్యారు.

అంతే ఈ వార్తా జాగ్రత్త ప్రపంచానికి తలపులు తీసుకుందని భావించేస్తుంది. మద్యం వ్యాపారులు మత్సరాన్ని తగ్గించడం వలన ఉన్న ఈ టెండర్లు ముందు ముందు ఉన్నాయి. అదనంతరం, పోలీసులు మద్యం వ్యాపారులను నియంత్రించడం లక్ష్యంగా డ్రాగన్‌ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సమర్పణలు చేపట్టిన వ్యాపారుల సంఖ్య పెంచుకుందని పోలీసులు ఊహించారు. ఈ వార్త త్వరిత నిర్వాహణ చేయనిది పోలీసుల పక్షం నుంచి ఖచ్చితంగా వీక్షణ చేయబడుతుంది.

Share