• .

నీ కోసం...

ఈ రేయి ఎందుకింత సుదీర్ఘం...

హృదయమా...

క్షణమొక దినంగా... నీవు లేని దినమొక యుగంగా

భారంగా సాగుతున్న వేళ...

ఏదో క్షణంలో నీ గొంతు వినాలని,

నీ పలకరింపుతో మెరిసి మురిసిపోవాలని

నా మనసు ఆర్తిగా తపిస్తుంటే...

ఆ శుభోదయం కోసం నేను స్మరిస్తుంటే...

ఎంతకీ కదలదేం ఈ రేయి?

ధాత్రి ఇంకా రాత్రి దుప్పట్లోనే

ముసుగుతన్ని పడుకుంది

నేను మాత్రం ఈ నిశీధిలో

కునుకు కరువై  వేకువ కోసం

వేచి చూస్తున్నా...

ప్రియ సమాగమాన్ని కూర్చే

ఆ తొలి వేకువ కోసం అలాగే

వేయికళ్ళతో వేచా...

తలవాకిట తలవాల్చి నిలిచా...

కటిక నిశిరాత్రి సైతం తల వంచేలా...

నా కళ్ళే చిరుదీపాలుగా వెలిగించుకుని...

నా హృదయాధిదేవతకు దీపారాధన చేస్తూ....

అనంత విశ్వంలో

ఓ అలుపెరుగని యాత్రికునిలా

ప్రియతమా వేచిఉన్నా

నీ కోసం....

        -దీక్షిత్

EDITOR: Deekshitula Subrahmanyam

D.NO.23-19-50, Haripuram,

Rajahmundry, Andhra Pradesh 533105, India

@ Ira News Paper Copyright 2017

  • iranewspaper
  • iranewspaper
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
 Follow Us
Ira News Paper

eMail: iranewspaper@gmail.com

Mobile no.94404 51836