దిగజారిపోతున్న మీడియా ప్రమాణాలు !

ప్రముఖుల వ్యక్తిగత జీవితాలపై బురద జల్లే వార్తలు ఎలాంటివైనా సరే .. నిస్సిగ్గుగా .. కనీస ఆధారాలు లేకపోయినా సరే ప్రచురించి, ప్రసారం చేయడం ద్వారా మీడియా తన విలువల్ని పూర్తిగా కోల్పోతున్నది. కేవలం కాసేపు టిఆర్పి వస్తే చ