4 వ తేదీ నుంచి స్టేట్ ఫిజియో- ప్రీమియర్ లీగ్

రాజమండ్రి ఫిజియో స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్య