రాజస్థాన్ బీజేపీలో సంక్షోభ ఛాయలు

రాజస్తాన్‌లో రెండు పార్లమెంటు, ఒక అసెంబ్లీ స్థ