అనంత కల్యాణ గుణాల రేడు శ్రీకృష్ణుడు

(ప్రవచన విరించి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ శ్రీమద్భాగవత ప్రవచనం నాలుగోరోజు ప్రసంగం) 
కృష్ణుడిది యోగీశ్వరావతారం.. యోగీశ్వరేశ్వరావతారం అని ప్రవచన విరించి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ ప్రతిపాదించారు. భగవంతుని పొందే ఉపాయానికి యోగం అని పేరుని శాస్త్రం చెప్పిందని.. అలాగే జ్ఞానానికి మరో పేరు యోగం అని వక్కాణించారు. కృష్ణుడి విషయానికొస్తే జ్ఞానం ఆయన రూపం అని ఆ జ్ఞానానికి ఆయనే గమ్యం అని తేటతెల్లం చేసారు. 
అత్యంత శాస్త్రీయ, సమన్వయ దృక్పథంతో సాగుతున్న బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం వారి శ్రీమద్భాగవత ప్రవచన మహాయజ్ఞం ఆద్యంతం ఆసక్తితో.. అనురక్తితో వింటున్న భక్తజనం తోడుగా అద్వితీయంగా సాగుతున్నది. ప్రవచనం నాలుగో రోజున...  అభిమన్యుపత్ని ఉత్తర గర్భం లోని శిశువుకు మహావిష్ణువైన శ్రీకృష్ణుడు ప్రాణ గండాన్ని తప్పించిన ఘట్టంతో మొదలిడి కుంతీ దేవి కృష్ణుని ఎడల చేసిన స్తోత్రం, భీష్మ కృత కృష్ణ స్తుతి, భీష్మ నిర్యాణం, ఆపిమ్మట శ్రీకృష్ణ నిర్యాణ సమాచారం.. అర్జున విలాపం, ధర్మరాజు మహాప్రస్థాన ప్రస్తుతి, పరీక్షిన్మహారాజు ఔన్నత్యం, భూదేవి, ధర్మదేవత గోవృషభ రూపంలో కృష్ణుని గుణగణాలను స్మరించుకునే ఘట్టం, కలి ప్రభావాన్ని నియంత్రించిన పరీక్షిత్తు పాలనా వైభవం... కాలవశాన కలి ప్రభావానికి లోనైన పరీక్షిత్తుకు ఋషి శాపం, సర్పం కాటు విషయాన్ని విస్మరించి.. కాలసర్పం కాటును తప్పించుకున్న ఆ మహారాజు ఆధ్యాత్మిక వైభవం ఇత్యాది విశేషాలను సభారంజకంగా శ్రీ సామవేదం విశదపరిచారు.
కలి ఆసన్నమైన తర్వాత పరీక్షిత్ పాలనలో గోమాత(భూదేవి), వృషభం (ధర్మం) సంభాషణలో భాగంగా వ్యక్తమైన పలు శ్రీకృష్ణ సుగుణాలను బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం వివరించారు. సత్యం, శౌచం (బహిర్ , అంతః శుద్ధి) , దయ, శాంతి, సంతోషం, ఆర్జవమ్, సామ్యం, తపస్సు, జ్ఞానం, విరక్తి, ఉపరతి, ఇతిక్ష, ఐశ్వర్యం, శౌర్యం, తేజం, శృతం, బలం, స్మృతి, స్వాతంత్య్రం, కౌశలం, ధైర్యం, మార్దవం, ప్రాగల్భ్యం (గొప్ప ప్రతిభ), ప్రశ్రయః, శీలం, సహః, ఓజః (కామరాగదోషాలు లేని, ప్రపంచాన్ని వహించగల గుణము), భాగహా, గాంభీర్యం, స్థిరత్వం, ఆస్తిక్యం, కీర్తి, మానం ఇత్యాది అనేక సుగుణాల పుట్టగా, అనంత కల్యాణ గుణ నిలయునిగా భూమి శ్రీ కృష్ణుని కీర్తించిందన్నారు.  
ఉత్తర గర్భం లోని శిశువుకు ప్రాణభయం ఎదురైన వేళ ఆ శిశువు కృష్ణుని స్మరించడం... ప్రాణరక్షణ తర్వాత జన్మించిన ఆ శిశువు పుట్టగానే ప్రాణదాత అయిన  కృష్ణుని కోసం చుట్టూ పరీక్షించి చూడడం అనే విషయాలను సామవేదం వారు విద్వజ్జన సమ్మోహనంగా సమన్వయపరిచారు. ఈ రెండు విషయాల్లో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి, అసత్యం లేవన్నారు. ఆ గర్భస్థ శిశువుకి ఈ మహోన్నత సంస్కారం, సుకృతం పాండవుల ఇంట జన్మించడంతోనే సమకూడాయన్నా