ట్విట్టర్ లో లాలూ కేరాఫ్ జైలు

మమ్మల్ని అనుసరించండి. లేదంటే ఇరకాటంలో పెడతాం.. ఇది బీజేపీ సూత్రం. అయితే సామాజిక న్యాయం, సామరస్యత, సమానత్వం కోసం సంతోషంగా చనిపోవడానికి కూడా నేను సిద్ధమే.. ఇది లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ జైలు నుంచి ఇచ్చిన ట్వీట్. జైల్లో లాలూకి ట్విట్టర్ ఎలా అందుబాటులో ఉందా అని ఆశ్చర్య పోవద్దు. ఇది లాలూ మాయాజాలం!