పోలవరంపై సూప్ లో పడిన కేంద్రం !

పోలవరం ప్రాజెక్టు 2018 జూన్‌ నాటికి పూర్తవదు. కానీ ఈ నెపం ఎవరిపై పడుతుంది? "కొన్ని సాంకేతిక అంశాలపై కేంద్ర సంస్థలు నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు 3 నెలలు పట్టింది.. ఫలితంగా కీలకమైన పనిదినాలు కోల్పోయాం!" ఇదీ దీ