రాహుల్ కథలు.. మతి స్థిమితంపై సందేహాలు!

రాఫెల్ డీల్ లో భారీ అవినీతి అని, అదో స్కామ్ అని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ డీల్ వివరాలు కోర్టు పరిశీలించి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చాక కూడా .. ప్రభుత్వం స్పష్టంగా అన్నీ చెప్పాకా కూడా కాంగ్రెస్ ఇంకా పాతపాటే పాడుతూ ఉంది. అబద్ధమే అయినా సరే నిత్యం చెబుతూ పోతే ఎంతో కొంత గందరగోళం వస్తుంది.. దాని ద్వారా ఎంతో కొంత రాజకీయ లబ్ది పొందాలి అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ దురాలోచన.  
రాఫెల్ లో నీతి,