థాయ్ లో భారత - పాకిస్థాన్ చర్చలు !

భారత, పాకిస్థాన్ జాతీయ భద్రతా సలహాదారుల మధ్య సుమారు మూడు వారాల కిందట ఒక ప్రత్యేక సమావేశం జరిగిందని వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ సమావేశం థాయ్ లాండ్ లో జరిగిందని.. దీనికి భారత జాతీయ  భద్రతా సలహాదారు అజిత్