100 వ ఉపగ్రహ ప్రయోగానికి ఇస్రో సన్నద్ధం

వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే గనుక ఇవాళ (శుక్రవారం, జనవరి 12) భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) తన వందో ఉపగ్రహ ప్రయోగాన్ని చేపట్టనుంది. ఇది మన అంతరిక్ష పరిశోధనారంగంల