యురి సెక్టార్ లో ఆరుగురు ఉగ్రవాదులు హతం

జమ్ముకశ్మీర్‌లోని యురీ సరి