జై సింహా నిర్మాత కార్యాలయంలో ఐటీ తనిఖీలు

నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమా ‘జై సింహా’ చిత్రం కలెక్షన్లు, అందుకు చెల్లించిన ఆదా యపు పన్నులపై ఐటీ  శాఖ కన్నేసింది. హైదరాబాద్ కృష్ణానగర్‌లోని చిత్ర ని