హిందుస్థాన్ అంటే హిందువులు ఉండే దేశం

వాస్తవిక దృక్పథంతో ఒక యుపి ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యలకు మతం రంగు పులుముతున్నారు. "మన దేశం హిందుస్థాన్‌, ఇక్కడ నివసించేవారంతా హిందువులే. హిందుస్థాన్‌ అం