6న నన్నయ వర్సిటీకి ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు రాక