డిప్యుటేషన్‌ భత్యాన్ని రెండింతలు పెంచిన కేంద్రం


కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిప్యుటేషన్‌ భత్యాన్ని రెండింతలు పెంచుతూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం రూ.2వేలుగా ఉన్న ఈ భత్యాన్ని గరిష్ఠంగా రూ.4,500లకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. 7వ పే కమిషన్‌ సిఫారుసుల మేరకు ఈ భత్యాన్ని పెంచారు. ఇకపై ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాంతంలోనే మరోచోటుకి డిప్యుటేషన్‌పై వెళితే మూలవేతనంపై 5 శాతం లేదా గరిష్ఠంగా రూ.4,500 చెల్లిస్తారు. వేరే ప్రాంతానికి డిప్యుటేషన్‌పై వెళ్తే మూలవేతనంపై 10 శాతం లేదా గరిష్ఠంగా రూ.9వేలు చెల్లిస్తారు. ప్రస్తుతం శాతాలు ఇవే అయినప్పటికీ గరిష్ఠంగా చెల్లించే మొత్తాలు రూ.2వేలు, రూ.4వేలు మాత్రమే.

ముఖ్యాంశాలు
తాజా వార్తలు
​సంబంధిత సమాచారం