భారతీయ జనతాపార్టీ ఆవిర్భావ శుభాకాంక్షలు


భారతీయ జనతాపార్టీ ఆవిర్భావ శుభాకాంక్షలు - కరుటూరి శ్రీనివాసరావు బిజెపి మాజీ అధ్యక్షుడు రాజమండ్రి రూరల్, మాజీ డైరెక్టర్ వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీ, డైరెక్టర్ చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ రాజమండ్రి

ముఖ్యాంశాలు