సామాన్య కుటుంబంనుంచి.. అసామాన్య నేతగా ఎదిగిన సోము వీర్రాజు

భారతీయ జనతాపార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము రాజకీయ ప్రస్థానం...
బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా సోము వీర్రాజు ఎంపిక పార్టీ శ్రేణుల్లో ఆనందోత్సాహాలకు కారణమైంది. నిజమైన కార్యకర్తకు లభించిన గౌరవంగా, గుర్