పత్రికా స్వాతంత్య్రం పై అనుమానం

ప్రజాస్వామ్యంలో పత్రికా స్వాతంత్య్రం, పాత్రికేయుల పాత్రపై చాలాసార్లు మాట్లాడుతుం టామని, అయితే  పత్రికా రంగం కార్పొరేట్‌ చేతుల్లోకి పోయిన నేటి పరిస్థితుల్లో పత్రికా