బొక్కు సొర చేప సంరక్షణలో గణనీయ పురోగతి

సత్ఫలితాలను ఇస్తున్న అటవీశాఖ, ఇగ్రీ ఫౌండేషన్ కృషి 
వేల్ షార్క్ (బొక్కు సొర చేప) సంరక్షణకు తూర్పుగోదావరి తీరంలో అటవీశాఖ, తూర్పు గోదావరి నదీ ముఖద్వార జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణ సంస్థ (ఇగ్రీ ఫౌండేషన్) సంయుక్తంగా చే