అగ్రస్థానానికి చేరుతున్న భారత్ - ఉపరాష్ట్రపతి

భారత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సమీప భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలను తలదన్నే స్థాయిలో ఎదుగుతోందని ఉప రాష్టప్రతి ఎం.వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. విశాఖలో మూడు రోజుల సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సును ఉపరాష్టప్రతి శనివారం ప్ర