దక్షిణాఫ్రికాను గెలిచిన సమోసా!

దక్షిణాఫ్రికాలో చిరుతిండి వంటకాల పోటీ .. అందులో కశ్మీరీ చిల్లీ చికెన్‌తో చేసిన భారతీయ సమోసా విజేత! దక్షిణాఫ్రికాలో భారత కమ్యూనిటీ కోసం వీక్లీ పోస్ట్‌ మీడియా సంస్థ ఇటీవల చిరుతిళ్ల పోట