జాతి నేతకు జోతలివే

ఇది నాకు తెలిసిన చరిత్ర...
భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం ఇచ్చారా బ్రిటిష్ వాళ్ళు?! ఇది పరమ బూతు మాట!
పోతూ పోతూ.. దేశాన్ని మతం ప్రాతిపదికన రెండుగా చీల్చి పారేశారు... అక్కడితో వాళ్ళ కక్ష ఆగలేదు..
ఐదొందల పైచిలుకు సంస్థానాలు..చిన్న చిన్న సామ్రాజ్యాలుగా ఉన్న భారతదేశాన్ని చీలికలు పీలికలు చేసి పారేయాలని కుట్ర పన్నారు.
మీ ఇష్టం హిందుస్థాన్ లో ఉంటారో... పాకిస్థాన్ లో కలుస్తారో ... అని సంస్థానాధీశులకి చెప్పి మరీ పోయారు.
ఆరోజు ఐదొందలపైచిలుకు సంస్థానాల్ని హ్యాండిల్ చేసి భారత్ లోకలిసేలా చేసిన ఉక్కుమన