ఎన్నికల కోడ్ కి మినహాయింపట... !

తుఫాన్లు వస్తే ఒరిస్సా అయినా, ఆంధ్ర అయినా..ఇండియాలో మరే రాష్ట్రం అయినా.. కోడ్ మినహాయింపు ఏమిటి అసలు.. ? ఎన్నికల కోడ్ లో ప్రభుత్వం పని చేయకూడదని ఉండదు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తే పని చేయకూడదు అని ఉండదు. ఒకవేళ ఆలా ఉంటే ముందు ఆ కోడ్ ని మార్చుకోవాలి గానీ.. ఈ మినహాయింపుల ప్రకటనలేమిటి విచిరం కాకపోతే. వరదలు, తుపాన్లలో సహాయ కార్యక్రమాలు చేయొద్దని కోడ్ చెబుతుందా.. లేక కోడ్ ఎగ్గొట్టడం కోసం తుపాన్లని తేగలరా ఎవరైనా? సరే ఇదిలా ఉంటే పాలకుల విజ్ఞప్తుల మేరకి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇటీవల ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో అలాగే ఏపీలో నాలుగు జిల్