నీ కోసం...

ఈ రేయి ఎందుకింత సుదీర్ఘం...

హృదయమా...

క్షణమొక దినంగా... నీవు లేని దినమొక యుగంగా

భారంగా సాగుతున్న వేళ...

ఏదో క్షణంలో నీ గొంతు వినాలని,

నీ పలకరింపుతో మెరిసి మురిసిపోవాలని

నా మనసు ఆర్తిగా తపిస్తుంటే...

ఆ శుభోదయం కోసం నేను స్మరిస్తుంటే...

ఎంతకీ కదలదేం ఈ రేయి?

ధాత్రి ఇంకా రాత్రి దుప్పట్లోనే

ముసుగుతన్ని పడుకుంది

నేను మాత్రం ఈ నిశీధిలో

కునుకు కరువై  వేకువ కోసం

వేచి చూస్తున్నా...

ప్రియ సమాగమాన్ని కూర్చే

ఆ తొలి వేకువ కోసం అలాగే

వేయికళ్ళతో వేచా...

తలవాకిట తలవాల్చి నిలిచా...

కటిక నిశిరాత్రి సైతం తల వంచేలా...

నా కళ్ళే చిరుదీపాలుగా వెలిగించుకుని...

నా హృదయాధిదేవతకు దీపారాధన చేస్తూ....

అనంత విశ్వంలో

ఓ అలుపెరుగని యాత్రికునిలా

ప్రియతమా వేచిఉన్నా

నీ కోసం....

        -దీక్షిత్

ముఖ్యాంశాలు
తాజా వార్తలు
​సంబంధిత సమాచారం