మద్యం వ్యాపారుల పై దండించడం: దండిగా దరఖాస్తులు ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో మద్యం వ్యాపారులను తగ్గించడం.

మద్యం దుకాణాల పై దండిగా దరఖాస్తులు ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో మద్యం వ్యాపారుల పరిస్థితిని వ్యక్తంగా చూపడానికి వారు వేసే టెండర్ల సంఖ్య 1405 ఉంది. ఈ టెండర్లు నిజామాబాద్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో దాఖలయ్యాయి.

Read More

Share